Služby

Metamorfná technika

Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenia energie vyživujúcej bloky, ktoré vznikli z psychických stresov matky a plodu od počatia po narodenie. Tieto bloky sú fixované na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlave – tam je zachytená celá časová os prenatálneho obdobia.

Metamorfná technika pracuje s vrodenou inteligenciou životnej sily ošetrovaného a so schopnosťou sebauzdravenia a regenerácie každého organizmu.

Metamorfná technika je jednoduchá a veľmi jemná, je vhodná pre deti i pre dospelých. Je úspešná pri riešení zdravotných i emocionálnych problémov aj veľmi starého pôvodu, podporuje ľudí v obdobiach náročných zmien (úmrtia blízkych, rozchody, strata zamestnania a pod). Takisto je vhodnou podporou pre tých, ktorí sa chcú posunúť vo svojom osobnom rozvoji. Pozitívne pôsobí na jedincov s autizmom, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, sebaovládania, pre postihnuté osoby (s Downovým syndrómom) a s poruchami centrálnej nervovej sústavy. Pozitívne vplýva aj na tehotné mamičky a na zdravý vývoj ich bábätiek.

Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Ľudia hneď po prvom ošetrení môžu badať zmeny na svojom správaní, cítiť prílev energie.

Metamorfná technika sa aplikuje prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlavy. Nemá vedľajšie účinky. Výborne sa dopĺňa s inými druhmi terapií. Netreba pri nej skúmať diagnózy, rozoberať osobné problémy ani súčasné či minulé choroby.

  • Ošetrenie 60 minút = 30 €

Biochemické tkanivové soli – poradenstvo

Biochemické soli tvorí súbor dvanástich základných minerálnych solí, nevyhnutných pre život, ktoré sú pripravené spôsobom umožňujúcim ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek a tkanív ľudského tela. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tkanivové soli. Sú univerzálne, nachádzajú sa v Zemi, vo všetkom živom a aj vo vesmíre.

V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa nachádzajú v ľudskom organizme – v jeho tkanivách a krvi. Ich rovnováha a správny pohyb sú nevyhnutné pre udržanie zdravia. Získavame ich prirodzene z potravy, avšak dnešné poľnohospodárstvo nám poskytuje potraviny často ochudobnené o tieto minerálne látky. V dôsledku toho a aj v dôsledku zvýšenej fyzickej alebo duševnej záťaže, ktorou je dnešná doba charakteristická, dochádza k narušeniu rovnováhy esenciálnych minerálnych živín, čo sa nakoniec prejaví zdravotnými problémami.

Soli sa niekedy označujú aj ako Schüsslerove tkanivové soli podľa nemeckého lekára Wilhelma H. Schüsslera (1821 – 1898), ktorý identifikoval a určil dvanásť základných minerálnych solí. Svojimi výskumami dospel k záveru, že nedostatok niektorej z týchto solí vedie k narušeniu bunkového metabolizmu, až k narušeniu zdravia. Ak je príslušná tkanivová soľ pravidelne dopĺňaná vo forme, v akej ju bunky dokážu čo najoptimálnejšie využiť, môžu bunky opäť dosiahnuť schopnosť normálne fungovať – zlepšuje sa zdravie a telesná pohoda. Preto sa biochemické tkanivové soli pripravujú homeopatickým spracovaním pri riedení D6. Napriek tomu nejde o homeopatiká, pretože obsahujú účinnú látku, ktorú telu dokážu doplniť.

Tkanivové soli pomáhajú prirodzenej samoliečiacej, čistiacej a regeneračnej schopnosti tela a poskytujú bunkám esenciálne anorganické živiny na obnovenie rovnováhy a re-energetizáciu. Ak je bunková nerovnováha dopĺňaná tkanivovými soľami dlhší čas, väčšina užívateľov pociťuje zvýšenie energie a pocitu pohody. Pokiaľ sa nerovnováha podchytí v počiatočnom štádiu, predíde sa tak vážnejšiemu poškodeniu zdravia a človek sa fyzicky a psychicky začne cítiť lepšie. Tkanivové soli však možno využiť aj na riešenie akútnych zdravotných problémov. Poraďte sa s vyškoleným konzultantom, ktorý vám pomôže vybrať vhodnú tkanivovú soľ podľa vašich symptómov. Ponúkame biochemické tkanivové soli značky Biomineral, pripravované Lekárňou Vicky Wall v Bratislave.

  • Balenie 180 tbl = 12 €
  • Konzultácia 30 minút = 10 €
  • Konzultácia v spojení s kraniosakrálnou terapiou
  • alebo metamorfnou technikou = 5 €