Telefón:

0905 351 001

E-mail:

grochova.ivana@gmail.com

Adresa:

Koceľova 17, Bratislava

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.kraniosakralnaterapia.sk

Prevádzkovateľ tejto webovej lokality:

PhDr. Ivana Grochová

Tylova 10, 831 04 Bratislava
IČO: 45 912 599
e-mail: grochova.ivana@gmail.com

(Ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Cookies

Povinné súbory cookie reCaptcha

Na našej stránke používame súbory cookie reCaptcha, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pred robotmi a spamom.
Tieto súbory cookie sú potrebné na overenie toho, či návštevníci nie sú automatizované programy.
Na používanie týchto súborov cookie nemusíme získať súhlas od návštevníkov, pretože sú nevyhnutné pre funkčnosť nášho webu.

Voliteľné súbory cookie Google Analytics:

Používame súbory cookie Google Analytics na získavanie štatistických údajov o návštevnosti a správaní používateľov.
Súbory cookie Google Analytics môžete zakázať  na cookie lište na našom webe v časti Prispôsobiť, vo svojom prehliadači alebo v nastaveniach zariadenia.

Meno, telefónne číslo, e-mailová adresa

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Kontakt, budú použité na legitímne a zákonné účely a na plnenie nášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie odpovede na vašu žiadosť a dohodnutie termínu poskytnutia služieb ponúkaných prevádzkovateľom tejto webovej lokality,  na občasnú marketingovú komunikáciu a informovanie o novinkách v poskytovaní služieb ponúkaných prevádzkovateľom tejto webovej lokality,

Môžete kedykoľvek odvolat svoj súhlas s použitím vašich údajov na tieto účely.

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ na stránke Kontakt súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

S kým zdieľame vaše údaje

Vašu osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími stranami, s výnimkou súborov cookies, tak ako je uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné pre účel, na ktorý sú údaje spracovávané, alebo tak dlho, ako to je povolené zákonom. Vaše osobné údaje budú následne odstránené alebo anonymizované.

Aké sú vaše práva prístupu k údajom?

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

  • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,

  • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,

  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.